Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Opieki Dziennej w Maziarni

O nas

WARSZTATY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność). W ramach warsztatów aktywności ruchowej seniorzy ćwiczą z muzyką, biorą udział w aerobiku, ćwiczeniach izometrycznych kończyn górnych i dolnych, ćwiczeniach oddechowych, ogólnokondycyjnych, relaksacyjnych, ćwiczeniach w bólach kręgosłupa, a także aktywnie ćwiczą na przyrządach tj. rowerki, orbitreki, piłki, bieżnia, fotele masujące, atlas i inne)

ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE
Wśród celów zajęć sportowo-rekreacyjnych wymienić należy poprawę i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności fizycznej organizmu, nauka nowych i doskonalenie poznanych ćwiczeń, nauka nowych i utrwalanie znanych dyscyplin sportowych, nordicwalking, a także promocja aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach  tych warsztatów seniorzy m.in. ćwiczą  w plenerze, chodzą na spacery, uczestniczą w gimnastyce ogólnokondycyjnej, poznają dobre praktyki aktywności sportowej, poznają prawidłowe nawyki żywieniowe, poznają kulturę i lokalne tradycje. Seniorzy jeśli nadarza się okazja to wychodzą w teren, aby spędzić czas na świeżym powietrzu w otoczeniu natury. Wyjeżdżają na wycieczki.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
W ramach zajęć edukacyjnych seniorzy nabywają wiedzę i umiejętności nt. poszukiwania informacji w internecie, m.in. na temat Domu Opieki Dziennej, rozwijają spostrzegawczość i twórcze myślenie, usprawniają pamięć i koncentrację. Ćwiczą również pamięć wzrokową, słuchową i spostrzegawczość. Seniorzy ćwiczą koncentrację podczas rozgrywek szachowych, gry w scrabble, warcaby, karty i innych gier planszowych, logicznych, quizów, zagadek, itp.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Seniorzy uczestniczą warsztatach terapii zajęciowej. W ramach tych zajęć realizowane są następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, stolarskich, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań i plastycznych, muzycznych i innych, uwrażliwianie na sztukę i środki artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania wolego czasu w sposób twórczy. Seniorzy tworzą ozdobne kwiaty z krepiny i serwetek, dekorują pomieszczenia, wykonują kartki, bileciki i zaproszenia świąteczne, tworzą stroiki i wianki świąteczne, wymieniają się doświadczeniami nt. sztuki dekorowania stołu, aranżują wystrój stołu podczas spotkań okolicznościowych.

TRENING KULINARNY I SAMOOBSŁUGI

W ramach treningu kulinarnego i samoobsługi seniorzy kształtują postawę zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabywają umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania (gotowania, pieczenia), zapoznali się z zasadami BHP, wdrażają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni i jadalni, zapoznali się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych w kuchni oraz nauczyli się i stosują zasady utrzymywania higieny na stanowisku pracy. Podtrzymują i rozwijają umiejętności manualne, zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania, fantazyjnie dekorują potrawy. Uczą się przygotowywania prostych potraw, deserów, ciast, itp. oraz odpowiedniego przygotowania składników potrzebnych do jej sporządzenia, a także kształtują w sobie poczucie estetyki oraz higieny podczas przygotowywania posiłków. Seniorzy przygotowali tradycyjne Wigilijne potrawy na spotkanie opłatkowe w Dziennym Domu Opieki , tworzą fantazyjne dekoracje z warzyw i owoców i aranżują wystrój stołu. Seniorzy ćwiczą również pracę zespołową przy wydawaniu posiłków, uczą się kultury osobistej podczas posiłków, wspólnej kawy, a także na co dzień dbają o ład i porządek w kuchni i jadalni.

Seniorzy aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, wymieniając się doświadczeniami w różnym zakresie i o różnej tematyce. Spotykają się z ciekawymi ludźmi, psychologiem, pielęgniarką, dietetykiem, a także innymi. W ramach aktywności własnej poszerzają wiedzę, umiejętności, które zdobywają na zajęciach i warsztatach, a także wspólnie planują nowe działania, szukają inspiracji w prasie i Internecie.

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny